Rejestracja bez dokumentów i zasiedzenie

Porady prawne

sss

Jak zarejestrować pojazd bez dokumentów? To pytanie pojawia się wśród miłośników pojazdów zabytkowych bardzo często, a o rzetelną odpowiedź niestety trudno. Weźmy pod uwagę dwa przypadki. Pierwszy, często spotykany, gdy mamy dokument własności samochodu czyli np. umowę kupna sprzedaży a dowód rejestracyjny został zwyczajnie zgubiony i drugi, znacznie bardziej skomplikowany, gdy umowy nie ma. Rozważymy możliwości rejestracji na żółte oraz zwykłe tablice.


Pojazd nie ma dokumentów, co robić?

Jeżeli kupiliśmy lub planujemy zakup samochodu bez dowodu rejestracyjnego, a spełnia on kryteria rejestracji jak pojazd zabytkowy, to sprawa jest prostsza niż się komukolwiek wydaje.

Musimy być jednak prawnym właścicielem pojazdu, o czym świadczy faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży lub wyrok sądu (np. w sprawach spadkowych).

Wszelkie operacje i koszty wyglądają zupełnie tak samo jak podczas zwyczajniej rejestracji na "żółte tablice" z tym wyjątkiem, że zamiast dowodu rejestracyjnego załączamy oświadczenie, że nie posiadamy dowodu rejestracyjnego. Nie wymagane jest oświadczenie o tym, że jest się właścicielem, jak wielu błędnie twierdzi, bo o tym świadczy umowa kupna itp.

Gdybyśmy napotkali problemy wśród kadry urzędniczej, co zresztą jest wielce prawdopodobne, warto zacytować fragment ustawy:

Art. 72 ust 2b ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (DZ. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 )

"W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego."


Niestety rejestracja bez dowodu rejestracyjnego musi się odbyć wedle procedur przewidzianych dla pojazdów zabytkowych, więc "białe blachy" nie wchodzą w grę.

Co zrobić gdy nie mam umowy kupna sprzedaży?

Może się tak zdarzyć, że znajdziemy samochód zamurowany w starej stodole lub motocykl w piwnicy, czy na strychu, czego zresztą wszystkim użytkownikom życzymy. Co wtedy?

Tu niestety już tak łatwo nie będzie, ale nie ma co demonizować. Wystarczy, że staniemy się prawnym właścicielem pojazdu przez zasiedzenie.

Sprawy o zasiedzenie toczą się w trybie nieprocesowym. Wynika z tego, że właściwym w sprawie, będzie sąd rejonowy. Miejscowo właściwy jest sąd położenia rzeczy. Wpis sądowy od wniosku o stwierdzenie własności przez zasiedzenie wynosi 200 zł (w przypadku nieruchomości 2000 zł). Pamiętajmy jednak, że rzecz ruchomą można zasiedzieć jedynie w dobrej wierze po upływie lat trzech. W dobrej wierze, czyli musimy faktycznie czuć się właścicielami pojazdu i dołożyć wszelkich starań w odnalezieniu poprzedniego właściciela. Nie możemy zasiedzieć np. samochodu, który pożyczyliśmy z wypożyczali i nie oddaliśmy w terminie. Po 3 latach wcale nie stanie się naszą własnością.

Wnieść o stwierdzenie zasiedzenia może wnieść osoba zainteresowana. We wniosku trzeba podać wszystkich zainteresowanych. Jeżeli jedyną osobą zainteresowaną jest wnioskodawca, czyni się to w drodze ogłoszenia. Jeżeli nikt zainteresowany nie zgłosi się w ciągu 3 miesięcy, a my udowodnimy, że samochód czy motocykl jest w naszym posiadaniu minimum trzy lata, sąd stwierdzi zasiedzenie.

Jeżeli więc motocykl, po zmarłym wiele lat temu dziadku jest w naszej piwnicy, to sąd powinien nam przyznać własność nad nim. Wezwie jednak wszelkie możliwe zainteresowane strony.

Na szczęście nie musimy udowadniać naszej "dobrej wiary", gdyż ustawodawca wprowadził domniemanie "dobrej wiary".

Warto zapoznać się z fragmentem treści ustawy:

Art. 609. § 1. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany.
§ 2. Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane.
§ 3. Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania.

Art. 610. § 1. Poza tym do ogłoszenia i orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku. Termin wskazany w ogłoszeniu wynosi jednak trzy miesiące.
§ 2. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.


Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym zapadają w formie postanowień. Od postanowień sądu pierwszej instancji, orzekających co do istoty sprawy, przysługuje apelacja.

Jeżeli otrzymamy postanowienie sądu, że jesteśmy właścicielami pojazdu, możemy zarejestrować go normalnie jeżeli posiadamy dowód rejestracyjny, lub na żółte tablice gdy takie dowodu nie mamy.

Ustawodawca przewidział ponadto możliwość rejestracji pojazdu, który nigdy nie posiadał numerów i nie był rejestrowany.

Art. 75. §. 3. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: "Zabrania się rejestracji pojazdu złożonego poza wytwórnią, z wyjątkiem pojazdu marki "SAM" oraz pojazdu zabytkowego."

Co jednak zrobić w przypadku braku "ciągłości umów"? Na ten temat przeczytasz więcej w artykule: Rejestracja zabytku a "ciągłość umów"


Powyższe porady nie są poradami prawnymi w rozumieniu prawa

rzeczoznawca pojazdy zabytkowe