Ponowna rejestracja wyrejestrowanego pojazdu zabytkowego i unikatowego

Porady prawne

saab sport

Jeżeli kupiliśmy pojazd wyrejestrowany, o czym świadczy odcięty narożnik dowodu rejestracyjnego, to w pewnych okolicznościach możemy go przywrócić do normalnego użytkowania w ruchu drogowym.


Zacznijmy od cytatu z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 79. ust. 4

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
1) odzyskanego po kradzieży;
2) zabytkowego;
3) mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
4) ciągnika i przyczepy rolniczej;
5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
(ust. 1 pkt 3 - Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:  wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;)


Powyższa ustawa zaczęła obowiązywać w dniu
01.01.1998 r. i  pojazdy wyrejestrowane przed tą datą podlegają ponownej rejestracji.

Kwestie pojazdów takich jak ciągniki, przyczepy rolnicze, odzyskane z kradzieży i te powracające do Polski z zagranicy pominiemy – nie wymagają one jakiegokolwiek tłumaczenia w tym przypadku, rejestracja odbywa się w zasadzie standardowo.

Skupmy się na dwóch przypadkach.

Ponowna rejestracja pojazdu zabytkowego lub unikatowego

Znów rozpoczniemy cytatem z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” by zdefiniować pojazd zabytkowy”

pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

W skrócie pojazd zabytkowy to pojazd wpisany do:

-ewidencji pojazdów zabytkowych (procedurę tą opisaliśmy szerzej w artykule: Rejestracja pojazdu zabytkowego część 3 – procedura, dokumenty, koszty);

1. rejestru pojazdów zabytkowych (trafiają tam najcenniejsze okazy na wniosek konserwatora zabytków - obecnie w rejestrze znajduje się ponad 200 pojazdów);

2. inwentarza muzealiów (wszystkie dobra kultury przechowywane w muzeach są ewidencjonowane, a dokumentacja ewidencyjna powinna być zgodna ze stanem faktycznym.
Ewidencjonowanie polega na zapisie, pozwalającym zidentyfikować każde ze znajdujących się w muzeum dóbr kultury, dokonanym w inwentarzu muzealiów, prowadzonym w formie księgi inwentarzowej).

3. Jeżeli nasz pojazd w myśl powyższych kryteriów jest zabytkowy, możemy go zarejestrować, mimo że w przeszłości został wycofany z ruchu drogowego. Jeżeli nie, możemy skorzystać z prawa do ponownej rejestracji, jakie mają pojazdy unikatowe.

Pojazd unikatowy?

Pojazd unikatowy – pojazd, który ma co najmniej 25 lat, jego model nie jest produkowany co najmniej od 15 lat lub ma szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.


Jak widać, różnice pomiędzy pojazdem zabytkowym a unikatowym są niezwykle subtelne. W praktyce sprowadzają się do tego, że pojazd unikatowy po procesie rejestracji otrzymuje „białe tablice” a zabytkowy „żółte”.

Procedura ponownej rejestracji wyrejestrowanego pojazdu zabytkowego nie różni się niczym od tej opisanej w artykule: Rejestracja pojazdu zabytkowego część 3 – procedura, dokumenty, koszty, z tym wyjątkiem, że musimy przedstawić dokument, potwierdzający fakt wyrejestrowania (np. stary dowód z obciętym rogiem).

Jak więc wygląda procedura rejestracji pojazdu unikatowego?

Pierwszym krokiem jest opinia uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego, że pojazd jest „unikatowy” w myśl przepisów prawa. Jeżeli nasz pojazd nie spełnia wymogów wiekowych, rzeczoznawca może wystawić opinię, że ma on „szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji” i  dlatego należy go uznać za pojazd unikatowy. W tym przypadku warto szukać jakiegoś punktu zaczepienia np. nietypowych rozwiązań technicznych, niewielkiej liczby wyprodukowanych egzemplarzy czy też ciekawej historii danego pojazdu.

Opinia wiąże się niestety z kosztami w wysokości od 200 do 400 zł, w zależności od tego, do jakiego rzeczoznawcy się o jej sporządzenie zwrócimy.  LISTA RZECZOZNAWCÓW

Z opinią możemy udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie wymagane będą od nas następujące dokumenty:

- opinia rzeczoznawcy mówiąca, że pojazd jest unikatowy;
- wypełniony wniosek o rejestrację czasową (można wypełnić na miejscu);
- stary dowód rejestracyjny;
- dokument własności pojazdu (najczęściej umowa kupna/sprzedaży);
- potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestracje czasową;
- dokument tożsamości właściciela/właścicieli.

Po rozpatrzeniu wniosku otrzymamy tablice czasowe i pozwolenie czasowe. W tym czasie musimy wykupić OC i udać się na przegląd. Jeżeli nasz pojazd jest zwolniony z obowiązku ciagłości OC to oczywiście nic nie musimy ale wtedy czeka nas wożenie zabytku np. na lawecie.

Po raz kolejny musimy wypełnić wniosek, tym razem o stałą rejestrację. Musimy ponadto przedstawić poniższe dokumenty:

- wypełniony wniosek o rejestrację;
- pozwolenie czasowe, otrzymane po rejestracji czasowej;
- dokument własności pojazdu (najczęściej umowa kupna/sprzedaży);
- potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację;
- tablica próbna (musimy oddać tablicę, którą otrzymaliśmy przy rejestracji czasowej);
- przegląd techniczny;
- dokument tożsamości właściciela/właścicieli.

Po rejestracji otrzymujemy pozwolenie czasowe, ważne przez 30 dni. Następnie wraz z dokumentem, potwierdzającym zawarcie umowy z ubezpieczycielem, zgłaszamy się po odebranie „twardego” dowodu rejestracyjnego (zazwyczaj czeka on na nas w Wydziale Komunikacji po tygodniu lub dwóch od daty rejestracji).

Opłaty:

- opinia rzeczoznawcy – zazwyczaj 200 - 400 zł
- ubezpieczanie OC (wyliczane indywidualnie)

rejestracja czasowa:
- pozwolenia czasowe -  18,50 zł;
- komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł;
- tablice rejestracyjne tymczasowe samochodowe - 30 zł;
- tablice rejestracyjne tymczasowe motocyklowe - 12 zł;
- tablice rejestracyjne tymczasowe motorowerowe – 12 zł;
- wydanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdu – 10 zł;

przegląd:
- przegląd techniczny motocykle 63 zł;
- przegląd techniczny samochodu 99 zł;

rejestracja
- dowód rejestracyjny - 54 zł;
- znaki legalizacyjne -12,50 zł;
- nalepka kontrolna (opłata nie występuje w przypadku motocykli i motorowerów) – 18,50 zł;
- tablice samochodowe – 80 zł;
- tablica motocyklowa lub motorowerowa – 40 zł;
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł;
- opłata ewidencyjna – 2 zł.

Podstawa prawna:
§ Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U z 2007r. Nr 186 poz. 1322),
§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007r. Nr 137 poz. 968).
§ Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku)Powyższe porady nie są poradami prawnymi w rozumieniu prawa.
rzeczoznawca pojazdy zabytkowe